Tehnologie și sistem cu imersie temporară în bioreactoare cu comandă digitală.

Autoritatea contractanta:

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

P2 – Creșterea competitivității economiei românești prin CDI

SUBPROGRAMUL 2.1: Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Transfer la operatorul economic (PTE)

Valoare totala a contractului: 1391400 lei

Valoarea totala de la buget: 1181000 lei

Valoarea totală cofinantare (surse proprii): 210400 lei

Date despre proiectul nostru:

Comprtitia: PNCDI III – Programul 2, Subprogramul 2.1 – Proiect de transfer la operatorul economic (PTE-2019) – detalii aici: https://uefiscdi.gov.ro/transfer-la-operatorul-economic

Număr contract de finanţare: 21PTE/2020

Titlul proiectului: Tehnologie și sistem cu imersie temporară în bioreactoare cu comandă digitală, destinate micropropagării plantelor

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0670

Parteneri proiect:

Partener 1.

S.C. RENARD OLUNDEN SRL

http://www.afinul.ro/

Director proiect:

James OLUNDEN

olunden@afinul.ro

Partener 2.

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

http://www.usamvcluj.ro/

Responsabil proiect:

CS I dr. Doina CLAPA

doina.clapa@usamvcluj.ro

Obiectivul general: dezvoltarea și experimentarea de la nivel TRL4 la TRL6 a unui prototip pentru un nou sistem de imersie temporară în bioreactoare cu unitate de decizie și control digitalizată destinat micropropagării plantelor, testarea și validarea prototipului în condiții reale de funcționare la agentul economic și brevetarea acestuia pentru exploatarea comercială pe piața internă și internațională.

Obiective specificei:

O1. Proiectarea și realizarea prototipului pentru noul sistem cu imersie temporară în bioreactoare cu unitate de decizie și control digitalizată.

O2. Testarea fiabilității noului tip de bioreactor digitalizat în condiții concrete oferite de laboratorul de micropropagare al agentului economic și validarea sistemului.

O3. Demonstrarea funcționalității sistemului prin transferul tehnologiilor de micropropagare în bioreactoare a afinului cu tufă înaltă (Vaccinium corymbosum) și alunului (Corylus avellana) la SC Renard Olunden SRL.

O4. Depunerea unei cereri de brevet de invenție la OSIM România pentru Sistem de imersie temporară în bioreactoare cu unitate de decizie și control digitalizată, pentru micropropagarea plantelor.

O5. Dezvoltarea parteneriatului între SC Renard Olunden SRL și USAMV Cluj-Napoca pentru introducerea rezultatelor cercetării efectuate în Centrul de cercetări în biotehnologii agricole-BIOCERA, în practica de producție.