TEHNOLOGII DE ÎNMULȚIRE CU SECVENȚE ECOLOGICE LA SCORUȘUL NEGRU (ARONIA MELANOCARPA)

Autoritatea contractantă: AGENȚIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE ROMÂNIA

Contractor: GRUP OPERAȚIONAL- membrii:  

-SC  LANDCOR AGRO SRL – Lider proiect;

-ICDP  PITEȘTI-MĂRĂCINENI – Partener 1;

-SC  ENTEN SYSTEMS SRL – Partener 2.

Durata proiectului: 23 luni (iulie 2021-septembrie 2023)

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 472.999 euro

Link-uri de interes: https://afinul.ro  http://www.icdp.ro,   https://enten.ro

Date de contact:

-Lider proiect:  Coordonator proiect: Administrator Camelia Olunden; e-mail: camiolunden@gmail.com

-Partener 1:   Responsabil  proiect:  Dr. ing. Catița Plopa; e-mail: catitasarpe@hotmail.com 

-Partener 2:  Responsabil  proiect:  Administrator Nicolae Albu; e-mail: nicu@enten.ro

PROGRAMULUI  NAŢIONAL  DE  DEZVOLTARE  RURALĂ  2014-2020 ROMÂNIA-Submăsura 16.1a

REZUMATUL PROIECTULUI

Proiectul urmărește realizarea unui obiectiv important: Racordarea cercetării aplicative și a progresului tehnologic din România la evoluția și cerințele mediului socio-economic național și global, prin dezvoltarea de produse originale, tehnologii avansate și servicii, competitive pe plan internațional și cu impact socio-economic major.

Propunerea de proiect se finalizează cu obținerea unor rezultate tehnologice de vârf, cu impact la nivelul agentului economic, ceea ce va duce la creșterea competitivității pomiculturii românești sub aspectul calității și al minimalizării costurilor. Beneficiarul va dobândi  capacitatea să planifice și să producă  în cantități cât mai mari material săditor de scoruș negru, prin  aplicarea unor tehnologii performante cu secvențe ecologice, prin:

– Introducerea unui soi – Melrom, cu însușiri de producție calitative și cantitative și pretabilitate la condițiile din România;

– Scurtarea timpului de producere  a materialului săditor prin aplicarea protocolului de înmulțire in vitro;

 Optimizarea factorilor de influență în înrădăcinare-aclimatizare și fortificare ecologică prin monitorizarea  în funcție de parametrii afișați de sistemele de senzorizare din sere și din platformele de fortificare cu transmisie date GPRS/GSM.

PROGRAMULUI  NAŢIONAL  DE  DEZVOLTARE  RURALĂ  2014-2020 ROMÂNIA-Submăsura 16.1a

OBIECTIV ȘI REZULTATE:

Obiectiv: Eficientizarea producerii plantelor de  scoruș negru (Aronia melanocarpa) prin implementarea  unor secvențe ecologice în procesul de micropropagare.

Rezultate: